Υπερψηφίστηκε το νέο αθλητικό νομοσχέδιο

Μετά από πολύωρη διαβούλευση υπερψηφίστηκε στη Βουλή την Παρασκευή το αθλητικό νομοσχέδιο του υφυπουργείου Αθλητισμού που φέρει τον τίτλο: «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Magglingen/Macolin την 18η Σεπτεμβρίου 2014, σχετικά με τη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων, επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό, μετατροπή της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε ΝΠΙΔ, κύρωση του νέου καταστατικού αυτής και άλλες διατάξεις».

Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισαν η ΝΔ, το ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση. Αντιθέτως, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25 το καταψήφισαν.

Συνολικά ψηφίστηκαν τα 20 άρθρα του νομοσχεδίου και οι δυο τροπολογίες, οι οποίες και τοποθετήθηκαν στο κύριο μέρος του σχεδίου νόμου. Παράλληλα, ο υφυπουργός Αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης προανείγγελε αλλαγές-βελτιώσεις σε επόμενο αθλητικό νομοσχέδιο.

 

Συν τοις άλλοις, αποσύρθηκε η πρόβλεψη περί αναδρομικού υπολογισμού των θητειών των προέδρων και εκτελεστικών μελών των ομοσπονδιών, οι θητείες των προέδρων περιορίζονται στις τρεις (αφαιρέθηκε η υπό προϋποθέσεις δυνατότητα τέταρτης θητείας), ενώ το όριο ηλικίας για την εκλογή ορίζεται στα 71 χρόνια.

Αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι προστέθηκε η διάταξη η οποία επιτρέπει την ανάληψη καθηκόντων στις ομοσπονδίες από παράγοντες εκτός ορίου ηλικίας, εφόσον οι θέσεις αυτές είναι μη αιρετές και αναθέτονται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.

Πιο συγκεκριμένα:

«Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό.

Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές, πλήρους ή μερικής θητείας. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου τομέα, δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών.

Μετά τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού πρώτου (71ου) έτους της ηλικίας του, ουδείς δύναται να εκλεγεί σε οποιαδήποτε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, δύναται όμως να αναλάβει άλλες αρμοδιότητες σε μη αιρετές θέσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Κατ’ εξαίρεση για τις αθλητικές ομοσπονδίες ατόμων με ειδικές ανάγκες ισχύουν τα εξής: α) το ανωτέρω ηλικιακό όριο ορίζεται στο εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος και, β) δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου τους όποιος έχει συμπληρώσει τέσσερεις (4) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό.

Για την εφαρμογή των ηλικιακών ορίων της παρούσας παραγράφου λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου συμπληρώνεται αντιστοίχως το εβδομηκοστό πρώτο (71ο) ή το εβδομηκοστό τέταρτο (74ο) έτος της ηλικίας».

Παρ΄όλα αυτά, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μπουρνούς, κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου, αφενός για το ζήτημα της αναδρομικότητας (που αποσύρθηκε από την κυβέρνηση), αφετέρου για το όριο ηλικίας.

Η ένσταση αντισυνταγματικότητας απορρίφθηκε από την Ολομέλεια, με τον κ. Αυγενάκη να επικαλείται την έκθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «στο πλαίσιο του κρατικού ελέγχου δύναται να δικαιολογηθούν κρατικές παρεμβάσεις ως προς την οργάνωση και λειτουργία των οικείων ομοσπονδιών». Προς επίρρωση των λεγομένων του, επίσης επικαλέστηκε απόφαση του Αρείου Πάγου (με αριθμό 420 του 1983) και ταυτοχρόνως υπογράμμισε ότι στην κατάρτιση του νομοσχεδίου ελήφθησαν υπόψη τόσο οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης όσο και οι «Αρχές καλής διακυβέρνησης στον Αθλητισμό» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθύμισε, τέλος, ότι τα όρια θητειών και ηλικίας ισχύουν σε πολλούς διεθνείς και εθνικούς αθλητικούς οργανισμούς, καθώς και ότι η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή είχε ζητήσει από καιρό εγγράφως όσα φέρνει η κυβέρνηση με το παρόν νομοσχέδιο.

Ποιοι πρόεδροι επηρεάζονται

Με τα δεδομένα που θέτει το νέο αθλητικό νομοσχέδιο αρκετοί είναι οι πρόεδροι αθλητικών ομοσπονδιών οι οποίοι επηρεάζονται. Είτε έχουν ήδη συμπληρώσει την τρίτη τους θητεία είτε διανύουν την τελευταία τους. Κάποιοι εξ αυτών είναι οι: Γιάννης Καρράς (ΕΚΟΦΝΣ),  Γιώργος Βασιλακόπουλος (ΕΟΚ) και Δημήτρης Διαθεσόπουλος (ΚΟΕ).

Μεταξύ αυτών βρίσκονται και ο Θανάσης Βασιλειάδης (ΕΓΟ), Αντώνης Δημητρακόπουλος (ΕΙΟ),  Μανώλης Κολυμπάδης (ΕΦΟΕΑ), Μανώλης Κατσιαδάκης (ΕΟΞ) και Αντώνης Νικολόπουλος (ΕΟΚ-Κ).

Αξίζει να αναφερθεί ότι θεωρείται βέβαιο ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν αντιδράσεις από προέδρους ομοσπονδιών, μέσω προσφυγών τους στο ΣτΕ κατά του νέου αθλητικού νομοσχεδίου.