30/11/2023
Όμιλοι

Οδηγίες της ΓΓΑ για τις εκλογές στα Σωματεία

Κατόπιν απόφασης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η ΕΚΟΦΝΣ γνωστοποίησε σε όλα τα αθλητικά σωματεία- μέλη της ότι, κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού τους Συμβουλίου που διεξήχθησαν μετά την 14η Μαρτίου 2019, θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Ν. 4603/14-3-2019 άρθρο 26 παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4639 άρθρο […]

Read More