22/05/2024
Όμιλοι

Οδηγίες της ΓΓΑ για τις εκλογές στα Σωματεία

Κατόπιν απόφασης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, η ΕΚΟΦΝΣ γνωστοποίησε σε όλα τα αθλητικά σωματεία- μέλη της ότι, κατά τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη Διοικητικού τους Συμβουλίου που διεξήχθησαν μετά την 14η Μαρτίου 2019, θα πρέπει να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του Ν. 4603/14-3-2019 άρθρο 26 παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4639 άρθρο έβδομο παρ. 3.

Παρ’ όλα αυτά, αν δεν εφαρμοστούν οι ανωτέρω νόμοι, θα πρέπει να διενεργήσουν επαναληπτικές αρχαιρεσίες.

Επιπροσθέτως, για την χορήγηση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης εκτός από την υποβολή του πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ., τα αιτούμενα σωματεία πρέπει να προσκομίζουν το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής των Αρχαιρεσιών, στο οποίο να αναγράφεται ο προεδρεύων δικαστικός αντιπρόσωπος ή ο διορισμός αυτού, από τον δικηγορικό σύλλογο της Περιφέρειας που ανήκει το σωματείο.

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο