Στάση ζωής… από το ΝΑΟΣ

Το κοινωνικό τoy πρόσωπο έδειξε ο  ΝΑΟΣ, καθώς βοήθησε να μαζευτούν τρόφιμα για το Πανελλήνιο Σωματείο Έρευνας και Υποστήριξης ατόμων για την μείωση της φτώχειας στην Ελλάδα, “Στάση Ζωής”. Το κοινοφελές σωματείο προέβει στην ακόλουθη ανακοίνωση, με σκοπό να ευχαριστήσει τα μέλη του νησιώτικου ομίλου για την συνεισφορά τους στο έργο του:

«Σε καιρούς τόσο δύσκολους, όπως οι σημερινοί, με την οικονομική καθίζηση να έχει διεισδύσει σε όλα τα νοικοκυριά και σε…

Posted by Σταση Ζωης on Friday, December 27, 2019