15/07/2024
Όμιλοι

Την Τετάρτη 20/04 η Γενική Συνέλευση του ΝΟΚ

Στο πλαίσιο της Γενικής του Συνέλευσης η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα του: «Καφετέρια» στην οδό Στρ. Σουγγαρίδη 1, στην βόρεια παραλία, την Τετάρτη 20-04-2022 και ώρα 17:00 μ.μ., ο Ναυτικός Όμιλος Καστοριάς εξέδωσε σχετική πρόσκληση προς τα μέλη του.

Η ανακοίνωση του ομίλου:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Ο.Κ, σύμφωνα με το καταστατικό του, προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς «Καφετέρια» στην οδό Στρ. Σουγγαρίδη 1, στην βόρεια παραλία, την Τετάρτη 20-04-2022 και ώρα 17:00 μ.μ.. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, στις 18:00 μ.μ. στον ίδιο χώρο με όσα μέλη παρευρεθούν.

Θέμα ημερήσιας διάταξης:
Επικαιροποίηση της προγενέστερης κωδικοποίησης τροποποιημένου καταστατικού της από 11-02-2019 Γ.Σ. των μελών του σωματείου και
περαιτέρω τροποποίηση και προσαρμογή του καταστατικού σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ 16/01/2022 με αριθμ πρωτ. οικ 22659 έγγραφο της Γ.Γ.Α.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.
Εξόφληση συνδρομών:

Εξόφληση της ετήσιας συνδρομής μέλους του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς μπορεί να γίνει με κατάθεση του ποσού των 20€ στον τραπεζικό λογαριασμό GR4201103720000037229602067 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, με δικαιούχο “ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ”. Ως αιτιολογία κατάθεσης αναγράφετε «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2021» ή «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022» ή ακόμα «ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΤΩΝ 2021-2022» για όσους δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες για το 2021 και το 2022, συμπληρώνοντας και το ονοματεπώνυμό σας.

Παρακαλούμε όπως γίνει η κατάθεση από λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας, διότι διαφορετικά ο Όμιλος χρεώνεται με τραπεζικά έξοδα και υπάρχει λογιστικό κώλυμα κάλυψης αυτών των εξόδων.