07/02/2023
Όμιλοι

Τακτική ΓΣ για τα μέλη του ΟΦΘ

Τα μέλη του Ομίλου Φίλου Θαλάσσης καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου του 2020 και ώρα 15.00, στην αίθουσα Μελών του (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 12,  54642 Θεσσαλονίκη, είσοδος από το κρηπίδωμα). Η εν λόγω συγκέντρωση προβλέπεται από το άρθρο 6 περί «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ» του Καταστατικού του ΟΦΘ.

 

Η ανακοίνωση του σωματείου:

 

Πρόσκληση

της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (Γ.Σ.) Μελών

του Ομίλου Φιλών Θαλάσσης

                                                                                                 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 περί «ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ» του Καταστατικού του Ομίλου Φίλων Θαλάσσης «Ο.Φ.Θ.», καλούνται τα Μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 29η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Σάββατο και ώρα 15:00, στην αίθουσα Μελών του Ομίλου (Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 12,  54642 Θεσσαλονίκη, είσοδος από το κρηπίδωμα), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

2) Παρουσίαση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού (και έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής) από 01.01.2019 έως 31.12.2019

3) Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού από 01.01.2019 έως 31.12.2019

4) Ψηφοφορία επί της απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης

5) Διάφορα θέματα

Σε περίπτωση μη απαρτίας (εάν δεν παρίσταται το ½ πλέον ενός των ταμιακώς εντάξει Μελών και εχόντων δικαίωμα ψήφου την παραπάνω ημέρα και ώρα), η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης, θα επαναληφθεί την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020  και ώρα 19:00 στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, οπότε η Γενική Συνέλευση θα θεωρηθεί ότι έχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρεθούν.

 

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Λεωνίδας Αθανασιάδης                            Γεώργιος Ροδινός