20 Μαρτίου 2021

Νέα ημερομηνία για τις εκλογές της ΕΚΟΦΝΣHOT

Νέα ημερομηνία για τις εκλογές της ΕΚΟΦΝΣ

Μετά από συνεδρίαση που πραγματοποίησε το ΔΣ της ΕΚΟΦΝΣ τη 1η Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε η μετάθεση των εκλογών για την ανάδειξη