Τακτική Γενική Συνέλευση στο ΝΟΚΑΤΟΜΙΛΟΙ

Τακτική Γενική Συνέλευση στο ΝΟΚΑΤ

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου η 2η Γενική Τακτική Συνέλευση του ΝΟ. Κατερίνης, με θέμα Ημερίσιας Διάταξης του Προϋπολογισμoύ του