όρθια σανιδοκωπηλασία (SUP)

Προπονήσεις με περιορισμούς σε πληρώματα και ηλικίεςΟΜΙΛΟΙ

Προπονήσεις με περιορισμούς σε πληρώματα και ηλικίες

Το δικαίωμα ελεύθερης προπόνησης σε πληρώματα τα οποία απαρτίζονται μέχρι δύο μέλη και βρίσκονται από το 15 έτος της ηλικίας