Ψηφοφορία επί της απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. από πάσης ευθύνης

Τακτική ΓΣ για τα μέλη του ΟΦΘΟΜΙΛΟΙ

Τακτική ΓΣ για τα μέλη του ΟΦΘ

Τα μέλη του Ομίλου Φίλου Θαλάσσης καλούνται σε Τακτική Γενική Συνέλευση, το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου του 2020 και ώρα 15.00,