συμμετοχή μαθητών-τριών όλων των Τάξεων των Γυμνασίων της Περιφέρειας Αττικής