Πλατωτεχνική του Γρηγορίου Κοθρού

Ευχαριστήριο μήνυμα της Αν. Κυρίδου προς την ΠλατωτεχνικήΟΜΙΛΟΙ

Ευχαριστήριο μήνυμα της Αν. Κυρίδου προς την Πλατωτεχνική

Σε δύσκολους οικονομικά καιρούς, λίγες είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν την οικονομικά άνεση να συνεισφέρουν ώστε να καταφέρει ένας