13/06/2024
Διάφορα

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας προέβει στην έκδοση της εγκυκλίου, η οποία αναφέρεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής  διακριθέντων αθλητών της Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Σε αυτήν, αναφέρονται τα απαραίτητα προς υποβολή δικαιολογητικά, ο τρόπος και χρόνος υποβολής τους, αλλά και οι σχετικές λεπτομέρειες της διαδικασίας. Οι αθλητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εισαχθούν στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση του […]

Read More