οδηγίες προφύλαξης από τη νόσο

Ο ΝΟΙ ανέστειλε τη λειτουργία τουΟΜΙΛΟΙ

Ο ΝΟΙ ανέστειλε τη λειτουργία του

Με σκοπό την εφαρμογή των συστάσεων που προβλέπουν οι αρμόδοι φορείς για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό,