ξενοδοχείο Αλέξανδρος

Δυο ακόμη χορηγοί/υποστηρικτές για το ΝΟΓΟΜΙΛΟΙ

Δυο ακόμη χορηγοί/υποστηρικτές για το ΝΟΓ

Παρά τους δύσκολους οικονομικά καιρούς που διανύουμε, υπάρχουν ορισμένες επιχειρήσεις οι οποίες διαισθάνονται τις ανάγκες ενός ερασιτεχνικού σωματείου και επιθυμούν