Ναυτικός Όμιλος Καλαμαριάς

Ευχαριστήρια ανακοίνωση του ΝΑΟΚΘΔΙΑΦΟΡΑ

Ευχαριστήρια ανακοίνωση του ΝΑΟΚΘ

Με σκοπό να ευχαριστήσουν το κέντρο φυσικοθεραπείας Hygeia- Complex Telidis, για την παροχή υπηρεσιών στους πρωταθλητές τους, Πέτρο Γκαιδατζή και