μέχρι και τις 30/04/2021

Παράταση στις θητείες των ΔΣ των αθλητικών σωματείωνΟΜΙΛΟΙ

Παράταση στις θητείες των ΔΣ των αθλητικών σωματείων

Στην απόφαση για την παράταση των θητειών των διοικητικών συμβουλίων και των υπολοίπων καταστατικών οργάνων των αθλητικών σωματείων και συλλόγων,