Κυριάκο Μητσοτάκης

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητάει η ΕΟΕΔΙΑΦΟΡΑ

Συνάντηση με τον πρωθυπουργό ζητάει η ΕΟΕ

Στην ομόφωνη απόφαση αιτήματος για συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προέβει η ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής. Κύριος σκοπός