η Γενική Συνέλευση της 16ης Φεβρουαρίου 2020

Συγκρότηση του Δ.Σ του ΝΟΜ σε σώμαΟΜΙΛΟΙ

Συγκρότηση του Δ.Σ του ΝΟΜ σε σώμα

Όπως έκανε γνωστό ο Ναυτικός Όμιλος Μυτιλήνης, τα μέλη του Δ.Σ. του τα οποία εξελέγησαν κατά την Γ.Σ. της 16ης