Ζωή Φίτσιου- Ευαγγελία Αναστασιάδου (διπλό σκιφ ελ. βαρών)