03/12/2023
Όμιλοι

Η εταιρία του Γρ. Κόθρου παρουσιάζει τους πρωταθλητές της

H Πλατωτεχνική Αφοι Γρηγορίου Κόθρου και Σια ΟΕ, είναι μια εταιρία με αυξημένο το αίσθημα της προσφοράς. Αυτός εξάλλου ήταν και ο καταλυτικός παράγοντας ώστε να αποτελέσει περήφανο χορηγό του προγράμματος «Υποτροφίες στη Παιδεία και στον Αθλητισμό», τον οποίο οργάνωσε ο Σύλλογος Ελλήνων Εξαιρετικά Διακριθέντων Αθλητών. Στο πλαίσιο αυτό, συνεργάζεται με αθλητές οι οποίοι συγκαταλέγονται […]

Read More