Διπλό σκιφ ελ βαρών: Πέτρος Θεοδωρίδης Πέτρος- Σταύρος Σουλαρίκας