Διπλό σκιφ (γ): Σοφία Θεοχάρη- Ασπασία Χριστοδουλίδη