γνώση ξένης γλώσσας

Προκήρυξη για τρεις δόκιμους διαιτητέςΟΜΙΛΟΙ

Προκήρυξη για τρεις δόκιμους διαιτητές

Μετά από πρόταση της ΚΕΔ και την έγκριση από το ΔΣ της, προκηρύσσονται εξετάσεις για την ονομασία τριών Δοκίμων Διαιτητών