Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας (Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών)

Εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία του ΝΟΓ και του ΟΜΓΟΜΙΛΟΙ

Εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία του ΝΟΓ και του ΟΜΓ

Με γνώμονα το αίσθημα ευθύνης προς τον συνάνθρωπο, ο Ναυτικός Όμιλος Γιαννιτσών (ΝΟΓ) και η Ομάδα Μαραθωνίου Γιαννιτσών (ΝΟΜ) διοργανώνουν