Αlterra SA

Η Αlterra SA στο πλευρό του ΝΟΓΟΜΙΛΟΙ

Η Αlterra SA στο πλευρό του ΝΟΓ

Με ακόμη ένα υποστηριχτή- χορηγό ξεκινάει η αγωνιστική σεζόν για τον Ναυτικός Όμιλο Γιαννιτσών. Πιο συγκεκριμένα, οι ιθύντοντες τον ΝΟΓ