αύριο Πέμπτη 12 Μαρτίου

Παύση προπονήσεων και για τον ΔΝΟΗΟΜΙΛΟΙ

Παύση προπονήσεων και για τον ΔΝΟΗ

Στο μπαράζ αγωνιστικής αδράνεις λόγω της αύξηση των κρουσμάτων του κορωνοϊού προστέθηκε ακόμη ένας όμιλος. Με ανακοίνωση του στο facebook,