αναγκάζονται να ζουν ένα μεγάλο κομμάτι του έτους μακριά από το σπίτι