αναβολή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Νέα ημερομηνία για τις εκλογές της ΕΚΟΦΝΣHOT

Νέα ημερομηνία για τις εκλογές της ΕΚΟΦΝΣ

Μετά από συνεδρίαση που πραγματοποίησε το ΔΣ της ΕΚΟΦΝΣ τη 1η Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε η μετάθεση των εκλογών για την ανάδειξη