Προκήρυξη για τρεις δόκιμους διαιτητές

Μετά από πρόταση της ΚΕΔ και την έγκριση από το ΔΣ της, προκηρύσσονται εξετάσεις για την ονομασία τριών Δοκίμων Διαιτητών κωπηλασίας. Επομένως, ζητείται ένας ενδιαφερόμενος από την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ένας από τα Ιωάννινα και ένας από τη Καστοριά

Από τη πλεύρα της, η ΕΚΟΦΝΣ καλεί τα σωματεία-μέλη της να προτείνουν άτομα, τα οποία επιθυμούν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους.

Οι προϋποθέσεις για την επιλογή των υποψηφίων είναι οι εξής:

  1. Nα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης
  2. Να έχουν αποσυρθεί της ενεργούς αγωνιστικής δραστηριότητας από 2ετίας
  3. Να είναι ηλικίας από 25 έως 45

Η προηγούμενη ενασχόληση με το άθλημα και η γνώση ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί.

Στον παρακάτω σύνδεσμο ακολουθεί η εν λόγω προκήρυξη.