13/06/2024
Διεθνή

Κ.Ο.ΚΩΠ.: Προκήρυξη θέσης ομοσπονδιακού προπονητή

Προκήρυξη σχετικά με την πρόσληψη ομοσπονδιακού προπονητή για το διάστημα 1η Ιανουαρίου 2023-31η Δεκεμβρίου 2024, με προοπτική ανανέωσης για έναν επιπλέον χρόνο εξέδωσε η Κυπριακή Ομοσπονδία Κωπηλασίας. Βασικό κριτήριο για την ανάληψη της θέσης είναι το πτυχίο φυσικής αγωγής με ειδικότητα στην κωπηλασία και προπονητική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών.

Η σχετική προκήρυξη:

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κωπηλασίας ζητάει προσφορά υπηρεσιών ομοσπονδιακού προπονητή για τη περίοδο 1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2024 με προοπτική ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι φυσικής αγωγής με ειδικότητα στην κωπηλασία με προπονητική εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνων.

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Κωπηλασίας ζητάει προσφορά υπηρεσιών ομοσπονδιακού προπονητή για τη περίοδο 1η Ιανουαρίου 2023 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2024 με προοπτική ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι φυσικής αγωγής με ειδικότητα στην κωπηλασία με προπονητική εμπειρία τουλάχιστον 5 χρόνων.

Εμπειρία σε εθνικές ομάδες και προηγούμενες διεθνείς επιτυχίες θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. Οι υποψήφιοι δεν επιτρέπεται να έχουν μέχρι τρίτου βαθμού συγγένεια με υποψήφιους αθλητές προς ένταξη στην Εθνική Ομάδα ή αθλητές μέλη της Εθνικής Ομάδας, ούτε να έχουν άλλα προσωπικά έμμεσα ή άμεσα συμφέροντα σχετικά με το άθλημα της κωπηλασίας στην Κύπρο. Οι απολαβές θα είναι αναλόγως προσόντων, προϋπολογισμού και αναγκαίων υπηρεσιών της Κ.Ο.ΚΩΠ. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως στείλουν βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση cyprusrowing@gmail.com Η προθεσμία αποστολής ενδιαφέροντος λήγει στις 12:00 στις 14 Δεκεμβρίου 2022.

Στα καθήκοντα και υποχρεώσεις του περιλαμβάνονται:

(α) Ετοιμασία Αγωνιστικού Σχεδιασμού
(β) Επιλογή, τεχνική καθοδήγηση και ετοιμασία μηνιαίου προπονητικού προγράμματος των αθλητών της Προ-Εθνικής Ομάδας.
(γ) Η επιλογή, προετοιμασία και τεχνική καθοδήγηση της Εθνικής Ομάδας η οποία θα αντιπροσωπεύει την Κύπρο σε διάφορους Διεθνείς Αγώνες.
(δ) Η συνοδεία, προπόνηση και τεχνική καθοδήγηση των αθλητικών αποστολών της Εθνικής Ομάδας στο εξωτερικό για σκοπούς διεθνών αγώνων, πρωταθλημάτων και προπονητικών κοινοβίων.
(ε) Η παροχή συμβουλών και εισηγήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΚΩΠ αναφορικά με την ανάπτυξη του αθλήματος.
(ζ) Η ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατάσταση των αθλητών και για οτιδήποτε άλλο αφορά την Εθνική Ομάδα.