17/04/2024
Ομοσπονδία / Εθνικές Ομάδες Διάφορα

ΓΓΑ: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο Αθλητικό Μητρώο

Με σχετική ανακοίνωση η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού γνωστοποίησε ότι άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων 2022. Στη συγκεκριμένη πλατφόρμα μπορεί να πραγματοποιηθεί η επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο Μητρώο, καθώς και να ελεγχθεί η Αίτηση εγγραφής ή και επικαιροποίησης.

Με έγγραφό της η ΓΓΑ έκανε γνωστό ότι άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων 2022. Στην πλατφόρμα μπορεί να γίνει η επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων καθώς και για τον έλεγχο της Αίτησης εγγραφής ή και επικαιροποίησης.

Ακολουθούν μερικές πολύ σημαντικές επισημάνσεις:

1.Σημαντικές Ημερομηνίες:
Για σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2021 (που πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο μέχρι 31/7/2022) :Ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 15/4/2022
Για εγγεγραμμένα σωματεία στο Μητρώο 2021 που θέλουν να προσθέσουν άθλημα στο Μητρώο: Ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 15/4/2022
Για σωματεία εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2021: Υποχρεωτικά ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 31/7/2022
Για σωματεία μη εγγεγραμμένα στο Μητρώο 2021 που είναι νέα Μέλη Ομοσπονδιών: ολοκλήρωση υποβολής αίτησης έως 30/9/2022

Αλλαγές σε σχέση με την περσινή αίτηση:

ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ: Θα πρέπει να επιλέξετε την κατηγορία του εγγράφου αναγνώρισης και ν’ ανεβάσετε το σχετικό αρχείο.
ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ: Αμοιβή 250 ευρώ μικτά (μηνιαίως). Το πόσο αυτό θα πρέπει ν΄ αναγράφεται στα δικαιολογητικά που υποβάλλετε. Η ελεγχόμενη περίοδος είναι από 1-8-2021 έως και 31-7-2022 και θα πρέπει οι συμβάσεις του/των προπονητή/των να καλύπτει/ουν τουλάχιστον 6 μήνες (180 ημέρες).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Οικονομικός Προϋπολογισμός 2022 και Οικονομικός Απολογισμός 2021: θα πρέπει να συμπληρωθούν οι νέοι κωδικοί εσόδων και εξόδων που συνδέονται με την χρηματοδότηση από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ. ‘Όσοι φορείς έλαβαν χρηματοδότηση από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ θα πρέπει να την εμφανίζουν στον απολογισμό του 2021. Για το ποσό της χρηματοδότησης από το ΣΤΟΙΧΗΜΑ απαιτείται και Ειδικός Απολογισμός ο οποίος θα ζητηθεί στην αίτηση.