13/06/2024
Όμιλοι

Επιστολή έξωσης από το ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά προς τον ΕΝΟΑ

Με άμεση έξωση από το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Αγίου Κοσμά κινδυνεύει ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών Αλεξάνδρειας. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά από επιστολή που εστάλη από το ΕΑΚΝ Αγίου Κοσμά προς το ναυτικό σωματείο, στην οποία αναφέρεται ότι υποχρεούται να αποχωρήσει από τον χώρο το αργότερο μέχρι τις 20/01/2023.

Μετά από τη συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «LAMDA DEVELOPMEΝΤ Α.Ε.», έχουσας την κυριότητα των χώρων (έκταση του αερολιμένα Αθηνών στο Ελληνικό και το παράκτιο μέτωπο περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων που έως σήμερα διαχειρίζεται το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά), με σκοπό τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης των χώρων αυτών σε αυτήν και το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά οφείλει να παραδώσει τον χώρο αυτό αμέσως μόλις ειδοποιηθεί από την άνω εταιρεία, η ειδοποίηση δε αυτή επίκειται να αποσταλεί σε ιδιαιτέρως άμεσο χρονικό διάστημα.

Από την μέρα του, ο Ε.Ν.Ο.Α ο οποίος αναγκάζεται να μείνει χωρίς στέγαση μετά από 57 χρόνια απάντησε με σχετική ανακοίνωση. Σε αυτήν οι Αιγυπτιώτες επικαλούνται την σύσκεψη της 6ης Δεκεμβρίου στο γραφείο του Υφυπουργού Αθλητισμού κ. Αυγενάκη, στην οποία είχαν λάβει την διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να ενοχλήσει κανείς τον όμιλο αν δεν βρεθεί χώρος προσωρινής αλλά και μόνιμης μετεγκατάστασης του. Στη συνάντηση αυτή είχαν δώσει  επίσης το παρών η νομική Σύμβουλος του Υφυπουργού, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ΕΝΟΑ.

Αναλυτικά τα όσα αναφέρει η επιστολή έξωσης:

ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΙΓΥΠΤΙΩΤΩΝ 

Όπως γνωρίζετε με το υπαρ. πρωτ. 2334/16-04-2021 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά και του σωματείου σας με την επωνυμία «Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αιγυπτιωτών» σας είχε παραχωρηθεί ο χώρος του «πρώην εστιατορίου στο συγκρότημα των ξενώνων.»

Με την παρούσα μας σας ενημερώνουμε ότι υπογράφηκε πρόσφατα συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «LAMDA DEVELOPMEΝΤ Α.Ε.», έχουσας την κυριότητα των χώρων (έκταση του αερολιμένα Αθηνών στο Ελληνικό και το παράκτιο μέτωπο περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων που έως σήμερα διαχειρίζεται το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά), με σκοπό τη διασφάλιση της έγκαιρης παράδοσης των χώρων αυτών σε αυτήν και το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά οφείλει να παραδώσει τον χώρο αυτό αμέσως μόλις ειδοποιηθεί από την άνω εταιρεία, η ειδοποίηση δε αυτή επίκειται να αποσταλεί σε ιδιαιτέρως άμεσο χρονικό διάστημα.

Ως εκ τούτου, σας καλούμε να πάψετε να κάνετε χρήση του άνω χώρου και να παραδώσετε αυτόν κενό και ελεύθερο στο ΕΑΚΝ/ΑΚ το αργότερο έως τις 20.01.2023. Σας ενημερώνουμε ότι εάν δεν αναχωρήσετε και δεν παραδώσετε τον χώρο αυτόν κενό και ελεύθερο κατά την 20.01.2023, το Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά δύναται να κάνει χρήση των κλειδιών του χώρου, να εισέλθει σε αυτόν και να αναλάβει την κατοχή του και δεν θα έχει ουδεμία απολύτως ευθύνη ούτε για τη φύλαξη των κινητών σας πραγμάτων ούτε σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής τους, σύμφωνα και με τα όσα ορίστηκαν στο υπ. αρ. πρωτ. 2334/16-04-2021 ιδιωτικό συμφωνητικόκαι μόνοι υπεύθυνοι για την ανάληψη τους από τον άνω χώρο είστε εσείς. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Comments are closed.