Ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών προπονητών σε καθηγητές φυσική αγωγής

Με σχετική της ανάρτηση, η ΕΚΦΟΝΣ ενημερώνει ότι, άνοιξε η διαδικασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την ανάθεση καθηκόντων Ομοσπονδιακών προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε καθηγητές φυσικής αγωγής, οι οποίοι υπηρετούν στο Δημόσιο το διδακτικό έτος 2020-21. Οι ενδιαφερόμενοι διατηρούν το δικαίωμα να καταθέσουν το αίτημα τους στην ΕΚΟΦΝΣ, επισυνάπτοντας παράλληλα και το βιογραφικό τους, έως τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

Να διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος για το άθλημα της κωπηλασίας.
Να μην εμπίπτουν στα κωλύματα του άρθρου 3 του αθλητικού νόμου 2725/99, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για ποινικά αδικήματα του παρόντος νόμου ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους ή χρήση ή διάθεση ουσιών φαρμακοδιέγερσης.

Για την αξιολόγηση των αιτούντων, θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

Προπονητική εμπειρία
Πρότερη συνεργασία με την Εθνική ομάδα
Βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας ή άλλης αναγνωρισμένης από την FISA

Ακολουθεί η προκήρυξη της ΓΓΑ