Ημέρα: 13 Ιανουαρίου 2022

Εθελοντική Αιμοδοσία με πρωτοβουλία του ΝΟΓHOT

Εθελοντική Αιμοδοσία με πρωτοβουλία του ΝΟΓ

Με σκοπό να αντιμετωπιστεί η αυξημένη ανάγκη για αίμα προγραμματίστηκε εθελοντική αιμοδοσία για το Σάββατο 15 Ιανουαρίου από τις 9:00