Ημέρα: 12 Μαΐου 2020

Προπονήσεις με περιορισμούς σε πληρώματα και ηλικίεςΟΜΙΛΟΙ

Προπονήσεις με περιορισμούς σε πληρώματα και ηλικίες

Το δικαίωμα ελεύθερης προπόνησης σε πληρώματα τα οποία απαρτίζονται μέχρι δύο μέλη και βρίσκονται από το 15 έτος της ηλικίας