Ημέρα: 26 Σεπτεμβρίου 2019

Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Ν.Ο.Λ.ΟΜΙΛΟΙ

Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Ν.Ο.Λ.

Θέλοντας να στείλει ένα ευχαριστήριο μήνυμα προς το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την υλική προσφορά που παρείχε στον όμιλο του,
Ευχαριστήρια ανακοίνωση του ΝΑΟΚΘΔΙΑΦΟΡΑ

Ευχαριστήρια ανακοίνωση του ΝΑΟΚΘ

Με σκοπό να ευχαριστήσουν το κέντρο φυσικοθεραπείας Hygeia- Complex Telidis, για την παροχή υπηρεσιών στους πρωταθλητές τους, Πέτρο Γκαιδατζή και